Kahoot-編輯區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “1上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701e”
},
{
“name”: “L02_無心的錯誤”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702e”
},
{
“name”: “L03_母親的教誨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703e”
},
{
“name”: “L04_論語選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704e”
},
{
“name”: “L04_論語選(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704se”
},
{
“name”: “L05_背影”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705e”
},
{
“name”: “L06_心囚”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706e”
},
{
“name”: “L06_心囚(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706se”
},
{
“name”: “L07_兒時記趣”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707e”
},
{
“name”: “L08_朋友相交”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708e”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709e”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710e”
},
{
“name”: “自學一_古代神話與寓言選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0711e”
},
{
“name”: “自學二_貪睡的長頸鹿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0712e”
},
{
“name”: “自學三_行動的水滴才能匯流大河”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0713e”
}
]
},
{
“name”: “1上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夜空裡的劇場——星座傳說”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701re”
},
{
“name”: “L02_愛與自覺修養”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702re”
},
{
“name”: “L03_生命中不能承受的看輕”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703re”
},
{
“name”: “L04_勇者不懼的孔子”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704re”
},
{
“name”: “L05_天花惹的禍”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705re”
},
{
“name”: “L06_假如給我三天光明”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706re”
},
{
“name”: “L07_以童心彩繪動畫世界的宮崎駿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707re”
},
{
“name”: “L08_朋友就像一本一本的好書”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708re”
},
{
“name”: “L09_用安打寫日記的鈴木一朗”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709re”
},
{
“name”: “L10_老歌背後的溫馨情懷——老橡樹上的黃絲帶”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710re”
}
]
},
{
“name”: “1下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701e2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702e2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703e2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704e2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705e2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706e2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707e2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708e2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709e2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710e2”
},
{
“name”: “自學一_搜神抓鬼趣──六朝志怪小說選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0711e2”
},
{
“name”: “自學二_放天燈是傳統,還是為山林製造更多垃圾?”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0712e2”
},
{
“name”: “自學三_陳凰鳳:越南女兒․臺灣母親”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0713e2”
}
]
},
{
“name”: “1下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701re2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702re2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703re2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704re2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705re2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706re2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707re2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708re2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709re2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710re2”
}
]
}
],
“title”: “Kahoot-編輯區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-互動區-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_土”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0901”
},
{
“name”: “L02_詞選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0902”
},
{
“name”: “L02_詞選(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0902s”
},
{
“name”: “L03_與921說再見”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0903”
},
{
“name”: “L04_與宋元思書”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0904”
},
{
“name”: “L04_與宋元思書(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0904s”
},
{
“name”: “L05_永不滿足,長保傻勁”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0905”
},
{
“name”: “L06_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0906”
},
{
“name”: “L07_蘇東坡突圍”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0907”
},
{
“name”: “L08_我們的饕餮時代”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0908”
},
{
“name”: “L09_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0909”
},
{
“name”: “自學一_大明湖”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0911”
},
{
“name”: “自學二_你的減碳目標訂了嗎”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0912”
},
{
“name”: “自學三_活著,只為病人而生的醫師”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0913”
}
]
},
{
“name”: “3上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_盛放”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0901r”
},
{
“name”: “L02_「釵頭鳳」泣訴的愛情悲劇”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0902r”
},
{
“name”: “L03_大地震會接連發生嗎”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0903r”
},
{
“name”: “L04_旅行魂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0904r”
},
{
“name”: “L05_Google傳奇”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0905r”
},
{
“name”: “L06_強敵環伺下——以色列的生存之道”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0906r”
},
{
“name”: “L07_東坡烏臺蒙難記”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0907r”
},
{
“name”: “L08_羅斯福的「熱狗外交」”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0908r”
},
{
“name”: “L09_荒誕騎士——唐吉訶德”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0909r”
}
]
},
{
“name”: “3下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09012”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09022”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09032”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09042”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09052”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09062”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09072”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09082”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09092”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09102”
}
]
},
{
“name”: “3下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0901r2”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0902r2”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0903r2”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0904r2”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0905r2”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0906r2”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0907r2”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0908r2”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0909r2”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0910r2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-互動區-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_田園之秋選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0801”
},
{
“name”: “L02_古詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0802”
},
{
“name”: “L03_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0803”
},
{
“name”: “L04_愛蓮說”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0804”
},
{
“name”: “L04_愛蓮說(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0804s”
},
{
“name”: “L05_山豬學校”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0805”
},
{
“name”: “L06_鳥”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0806”
},
{
“name”: “L07_張釋之執法”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0807”
},
{
“name”: “L07_張釋之執法(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0807s”
},
{
“name”: “L08_生命中的碎珠”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0808”
},
{
“name”: “L09_一棵開花的樹”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0809”
},
{
“name”: “L10_畫的哀傷”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0810”
},
{
“name”: “自學一_世說新語選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0811”
},
{
“name”: “自學二_不要再吃黑鮪魚了”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0812”
},
{
“name”: “自學三_孤獨,也要讓夢想開花”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0813”
}
]
},
{
“name”: “2上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_名家日記選(兩則)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0801r”
},
{
“name”: “L02_話說浪漫的七夕”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0802r”
},
{
“name”: “L03_第一幅畫”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0803r”
},
{
“name”: “L04_人才發掘術——有伯樂才有千里馬”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0804r”
},
{
“name”: “L05_山是一座學校——給原住民兒童”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0805r”
},
{
“name”: “L06_七股舞黑琵”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0806r”
},
{
“name”: “L07_公正不阿的法律守護者”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0807r”
},
{
“name”: “L08_善用時間的方法”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0808r”
},
{
“name”: “L09_願”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0809r”
},
{
“name”: “L10_不要叫我第一名”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0810r”
}
]
},
{
“name”: “2下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_陋室銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08012”
},
{
“name”: “L02_余光中詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08022”
},
{
“name”: “L03_我所知道的康橋”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08032”
},
{
“name”: “L04_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08042”
},
{
“name”: “L05_木蘭詩”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08052”
},
{
“name”: “L06_虎克——愛上跳蚤的男人”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08062”
},
{
“name”: “L07_飛魚”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08072”
},
{
“name”: “L08_空城計”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08082”
},
{
“name”: “L09_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08092”
},
{
“name”: “L10_科幻極短篇選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08102”
},
{
“name”: “自學一_柳毅傳書結奇緣”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08112”
},
{
“name”: “自學二_面對假訊息,其實我可以這麼做”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08122”
},
{
“name”: “自學三_進軍葛萊美的華人設計師——蕭青陽”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch08132”
}
]
},
{
“name”: “2下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_陋室銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0801r2”
},
{
“name”: “L02_余光中詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0802r2”
},
{
“name”: “L03_我所知道的康橋”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0803r2”
},
{
“name”: “L04_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0804r2”
},
{
“name”: “L05_木蘭詩”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0805r2”
},
{
“name”: “L06_虎克——愛上跳蚤的男人”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0806r2”
},
{
“name”: “L07_飛魚”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0807r2”
},
{
“name”: “L08_空城計”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0808r2”
},
{
“name”: “L09_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0809r2”
},
{
“name”: “L10_科幻極短篇選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0810r2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-互動區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701”
},
{
“name”: “L02_無心的錯誤”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702”
},
{
“name”: “L03_母親的教誨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703”
},
{
“name”: “L04_論語選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704”
},
{
“name”: “L04_論語選(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704s”
},
{
“name”: “L05_背影”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705”
},
{
“name”: “L06_心囚”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706”
},
{
“name”: “L06_心囚(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706s”
},
{
“name”: “L07_兒時記趣”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707”
},
{
“name”: “L08_朋友相交”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710”
},
{
“name”: “自學一_古代神話與寓言選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0711”
},
{
“name”: “自學二_貪睡的長頸鹿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0712”
},
{
“name”: “自學三_行動的水滴才能匯流大河”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0713”
}
]
},
{
“name”: “1上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夜空裡的劇場——星座傳說”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701r”
},
{
“name”: “L02_愛與自覺修養”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702r”
},
{
“name”: “L03_生命中不能承受的看輕”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703r”
},
{
“name”: “L04_勇者不懼的孔子”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704r”
},
{
“name”: “L05_天花惹的禍”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705r”
},
{
“name”: “L06_假如給我三天光明”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706r”
},
{
“name”: “L07_以童心彩繪動畫世界的宮崎駿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707r”
},
{
“name”: “L08_朋友就像一本一本的好書”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708r”
},
{
“name”: “L09_用安打寫日記的鈴木一朗”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709r”
},
{
“name”: “L10_老歌背後的溫馨情懷——老橡樹上的黃絲帶”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710r”
}
]
},
{
“name”: “1下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07012”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07022”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07032”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07042”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07052”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07062”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07072”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07082”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07092”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07102”
},
{
“name”: “自學一_搜神抓鬼趣──六朝志怪小說選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07112”
},
{
“name”: “自學二_放天燈是傳統,還是為山林製造更多垃圾?”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07122”
},
{
“name”: “自學三_陳凰鳳:越南女兒․臺灣母親”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07132”
}
]
},
{
“name”: “1下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0701r2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0702r2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0703r2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0704r2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0705r2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0706r2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0707r2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0708r2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0709r2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0710r2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_土”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0901”
},
{
“name”: “L02_詞選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0902”
},
{
“name”: “L03_與921說再見”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0903”
},
{
“name”: “L04_與宋元思書”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0904”
},
{
“name”: “L05_永不滿足,長保傻勁”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0905”
},
{
“name”: “L06_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0906”
},
{
“name”: “L07_蘇東坡突圍”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0907”
},
{
“name”: “L08_我們的饕餮時代”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0908”
},
{
“name”: “L09_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0909”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad83c8c2416f9001a514f76”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad844f55fc15e001acb6442”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad848c4a86826001a091186”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84de1a86826001a0913f0”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad850cc5fc15e001acb6992”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad853462416f9001a5159f8”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad855a1a86826001a0917d2”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad861a3a86826001a091c72”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad863aa5fc15e001acb7121”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad865ac2416f9001a516155”
}
]
}
],
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_田園之秋選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0801”
},
{
“name”: “L02_古詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0802”
},
{
“name”: “L03_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0803”
},
{
“name”: “L04_愛蓮說”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0804”
},
{
“name”: “L05_山豬學校”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0805”
},
{
“name”: “L06_鳥”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0806”
},
{
“name”: “L07_張釋之執法”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0807”
},
{
“name”: “L08_生命中的碎珠”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0808”
},
{
“name”: “L09_一棵開花的樹”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0809”
},
{
“name”: “L10_畫的哀傷”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0810”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_陋室銘”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08012”
},
{
“name”: “L02_余光中詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08022”
},
{
“name”: “L03_我所知道的康橋”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08032”
},
{
“name”: “L04_運動家的風度”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08042”
},
{
“name”: “L05_木蘭詩”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08052”
},
{
“name”: “L06_虎克——愛上跳蚤的男人”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08062”
},
{
“name”: “L07_飛魚”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08072”
},
{
“name”: “L08_空城計”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08082”
},
{
“name”: “L09_管好舌頭”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08092”
},
{
“name”: “L10_科幻極短篇選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz08102”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0701”
},
{
“name”: “L02_無心的錯誤”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0702”
},
{
“name”: “L03_母親的教誨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0703”
},
{
“name”: “L04_論語選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0704”
},
{
“name”: “L05_背影”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0705”
},
{
“name”: “L06_心囚”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0706”
},
{
“name”: “L07_兒時記趣”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0707”
},
{
“name”: “L08_朋友相交”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0708”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0709”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/cz0710”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6afd398ae03001abafd54”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6b9bc98ae03001abb03ca”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6823f3cb7ca5001c3f9a3b”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6d7b784b404001b206d18”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6de50db4b0b001bb185d5”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6e4e66d3e6e001a98fefc”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6e998be80ed001b917568”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f1e9fadf32001fbb0417”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f64d02ac9f001c90a01d”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6fb50d29835001a0174cc”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

線上學習平台_國中國文_Plickers

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國中國文-Plickers”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/07/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-plickers.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Plickers”
},
“description”: {
“txt”: “學生端無需平板、手機,超簡易的「紙本」IRS即時反饋系統!翰林為您建立完整題本內容,老師可編輯可直接使用。網站上建好題目、開啟app就能即時驗收學習成效!”
},
“link”: [
{
“name”: “網站連結”,
“link”: “https://www.plickers.com/signin”
},
{
“name”: “操作介紹”,
“link”: “https://www.youtube.com/watch?v=SKIR0pTfMIk&list=PL-BDBSP_kL0tv5Br5BPH1bdCq999sNaFs&index=6”
}
],
“category”: [
{
“name”: “拍立測線上版”,
“link”: “https://pcard.hle.com.tw/#/”
}
]
}
]
}