test國小社會-quizizz

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小社會-Quizizz”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizizz”
},
“description”: {
“txt”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”
},
“category”: [
{
“name”: “三上”,
“category”: [
{
“name”: “1-1我會認真學習”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67a3e7b48ff70019f6abe1/10731-1-”
},
{
“name”: “1-2我會善用時間”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67a7f082ea7100191a2117/10731-2-”
},
{
“name”: “2-1家庭與我”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67ab7eb48ff70019f6ae76/10732-1-”
},
{
“name”: “2-2家庭的活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67ae3e82ea7100191a2310/10732-2-”
},
{
“name”: “3-1班級的自治活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67b7fc82ea7100191a258e/10833-1-”
},
{
“name”: “3-2召開班級會議”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67be1d2026a4001aa2836f/10833-2-”
},
{
“name”: “3-3學校自治活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67c07b2026a4001aa283e8/10833-3-”
},
{
“name”: “4-1我和我的同學”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67b0f982ea7100191a23cf/10834-1-”
},
{
“name”: “4-2和樂相處”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67b546b48ff70019f6b116/10834-2-”
},
{
“name”: “5-1豐富的學習內容”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67c229af39320019edd387/10735-1-”
},
{
“name”: “5-2進行戶外學習”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67c460b48ff70019f6b3d3/10735-2-”
},
{
“name”: “6-1校園安全維護”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67c618b48ff70019f6b413/10736-1-”
},
{
“name”: “6-2我會注意安全”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67c7b82026a4001aa2850d/10736-2-”
}
]
},
{
“name”: “四上”,
“category”: [
{
“name”: “1-1家鄉的地名”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67db47af39320019edd7f9/10741-1-”
},
{
“name”: “1-2地圖上的家鄉”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67dcb22026a4001aa288de/10741-2-”
},
{
“name”: “2-1地形與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67de26af39320019edd86c/10742-1-”
},
{
“name”: “2-2氣候與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67e19c45f6e3001a4688ef/10742-2-”
},
{
“name”: “2-3水資源與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67e3c21732c30019a9ed1a/10742-3-”
},
{
“name”: “3-1家鄉開發的文物”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67e51d45f6e3001a46894b/10743-1-”
},
{
“name”: “3-2家鄉開發的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67e72c45f6e3001a468999/10743-2-”
},
{
“name”: “4-1家鄉產業與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67e86545f6e3001a4689d8/10744-1-”
},
{
“name”: “4-2家鄉產業的發展”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67ea3c1732c30019a9ee22/10744-2-”
},
{
“name”: “5-1認識名勝與古蹟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67eb9245f6e3001a468a7d/10745-1-”
},
{
“name”: “5-2愛護名勝與古蹟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67f65945f6e3001a468cb1/10745-2-”
},
{
“name”: “6-1傳統節慶”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67ed4045f6e3001a468ac5/10746-1-”
},
{
“name”: “6-2民俗活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67efcc45f6e3001a468b8a/10746-2-”
}
]
},
{
“name”: “五上”,
“category”: [
{
“name”: “1-1認識我們的家園”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67fbb345f6e3001a468d74/10751-1-”
},
{
“name”: “1-2海洋中的家園”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b67fdfc45f6e3001a468e22/10751-2-”
},
{
“name”: “2-1山海之歌”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6801201732c30019a9f291/10752-1-”
},
{
“name”: “2-2氣候變奏曲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6803db1732c30019a9f2fd/10752-2-”
},
{
“name”: “2-3生活的泉源”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b68057345f6e3001a468f85/10752-3-”
},
{
“name”: “3-1追尋臺灣遠古行”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6806ea45f6e3001a468fb4/10753-1-”
},
{
“name”: “3-2悠遊臺灣史前行”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6808c41732c30019a9f384/10753-2-”
},
{
“name”: “3-3探訪臺灣原住民族”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b680aca1732c30019a9f3d0/10753-3-”
},
{
“name”: “4-1來到福爾摩沙的紅毛人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b680ca945f6e3001a46904a/10754-1-”
},
{
“name”: “4-2臺灣的明鄭時期”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6815d61732c30019a9f4c8/10754-2-”
},
{
“name”: “5-1開墾拓荒建家園”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b68172e45f6e3001a4690fe/10755-1-”
},
{
“name”: “5-2移墾社會的發展”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6818981732c30019a9f505/10755-2-”
},
{
“name”: “6-1傳統社會與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6819c31732c30019a9f521/10756-1-”
},
{
“name”: “6-2傳統文化的展現”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b694d63e0d1d3001969cf38/10756-2”
}
]
},
{
“name”: “六上”,
“category”: [
{
“name”: “1-1資源與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b694f45e0d1d3001969cf95/10761-1”
},
{
“name”: “1-2物產概況”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b69511999ca02001b5d04a1/10761-2”
},
{
“name”: “2-1生產活動面面觀”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b69522999ca02001b5d04cd/10762-1”
},
{
“name”: “2-2消費與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6952fd99ca02001b5d04f1/10762-2”
},
{
“name”: “2-3生產與消費的關係”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6955c999ca02001b5d0565/10762-3”
},
{
“name”: “3-1貨幣與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6959fb2a4af30019bfd59c/10763-1”
},
{
“name”: “3-2投資與理財”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b695b14e0d1d3001969d194/10763-2”
},
{
“name”: “4-1道德與法律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b695bfa99ca02001b5d06af/10764-1”
},
{
“name”: “4-2法律就在你身邊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b69628fe0d1d3001969d3a2/10764-2”
},
{
“name”: “4-3法治與人權保障”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b69641b99ca02001b5d08c0/10764-3”
},
{
“name”: “5-1從農業社會到工商業社會”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6965bce0d1d3001969d452/10765-1”
},
{
“name”: “5-2家庭性別新關係”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6966a6e0d1d3001969d494/10765-2”
},
{
“name”: “6-1親近生活中的歷史”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6967a799ca02001b5d0996/10766-1”
},
{
“name”: “6-2關心居住的大地”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b69688ce0d1d3001969d53e/10766-2”
}
]
},
{
“name”: “三下”,
“category”: [
{
“name”: “1-1認識居住的地方”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6fecad29835001a017696/10631-1-”
},
{
“name”: “1-2地方的活動場所”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad7009d02ac9f001c90a48e/10631-2-”
},
{
“name”: “2-1多元的生活方式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad70252f7e488001c28a5cc/10632-1-”
},
{
“name”: “2-2居民的相處”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad703baf7e488001c28a66e/10632-2-”
},
{
“name”: “3-1商店與生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad70590f7e488001c28a726/10633-1-”
},
{
“name”: “3-2購物有學問”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad706f4f7e488001c28a7cc/10633-2-”
},
{
“name”: “3-3購物與環保”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad70aa15e1837001b2cfcc2/10633-3-”
},
{
“name”: “4-1為地方服務的組織”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a61b61ceb23ff001c2bcd36/10634-1-”
},
{
“name”: “4-2參與地方的活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a61bb0ea8a3325312439091/10634-2-”
},
{
“name”: “5-1居住地方的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad70cd7def46c0019673d4a/10635-1-”
},
{
“name”: “5-2地方的特色”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad70e7e5e1837001b2cfe35/10635-2-”
},
{
“name”: “6-1生活中的問題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad710175e1837001b2cfef0/10636-1-”
},
{
“name”: “6-2打造新家園”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad71175def46c0019673f04/10636-2-”
}
]
},
{
“name”: “四下”,
“category”: [
{
“name”: “1-1認識家鄉的人口”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad82cfda86826001a0906bb/10641-1-”
},
{
“name”: “1-2家鄉的人口組成”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad831e1a86826001a090848/10641-2-”
},
{
“name”: “1-3家鄉的人口變遷”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad835205fc15e001acb5da8/10641-3-”
},
{
“name”: “2-1認識家鄉的機關”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad836965fc15e001acb5e2c/10642-1-”
},
{
“name”: “2-2家鄉機關與居民的生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad83971a86826001a090b0a/10642-2-”
},
{
“name”: “3-1家鄉的運輸設施”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad83b392416f9001a514ef1/10643-1-”
},
{
“name”: “3-2家鄉的通訊設施”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad83d67a86826001a090ca4/10643-2-”
},
{
“name”: “4-1生活的地區差異”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e257825eec082001bbe1cb9/10844-1-”
},
{
“name”: “4-2生活的變遷”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e257bac99dd47001bee4a43/10844-2-”
},
{
“name”: “5-1鄉親的休閒活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84794a86826001a091105/10645-1-”
},
{
“name”: “5-2參與家鄉休閒活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84c025fc15e001acb6758/10645-2-”
},
{
“name”: “6-1家鄉發展的問題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84e885fc15e001acb6869/10646-1-”
},
{
“name”: “6-2家鄉新生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84fc22416f9001a51586d/10646-2-”
}
]
},
{
“name”: “五下”,
“category”: [
{
“name”: “1-1清末現代化的開端”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8533d2416f9001a5159f5/10651-1-”
},
{
“name”: “1-2外力衝擊與現代化建設”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a603e723ac411197c224094/10651-2-”
},
{
“name”: “2-1英勇的抗日事蹟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad854e4a86826001a09176f/10652-1-”
},
{
“name”: “2-2日本的治臺措施”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8566c5fc15e001acb6bea/10652-2-”
},
{
“name”: “2-3殖民統治下的臺灣社會”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad857c12416f9001a515bff/10652-3-”
},
{
“name”: “3-1戰後的政治”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad994981d5ad7001cf53afe/10653-1-”
},
{
“name”: “3-2戰後的經濟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad997261d5ad7001cf53bcd/10653-2-”
},
{
“name”: “3-3戰後的藝術與文學”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d9d71f73d500f001ac28dba/10853-3-”
},
{
“name”: “4-1人民的義務與權利”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad844725fc15e001acb640b/10854-1-”
},
{
“name”: “4-2政府組織”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad845d2a86826001a09102b/10854-2-”
},
{
“name”: “5-1聚落類型與生活差異”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9994e1d5ad7001cf53cc8/10855-1-”
},
{
“name”: “5-2聚落的演變”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad99f8722afef00191a79ed/10855-2-”
},
{
“name”: “5-3臺灣人口的變化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9a1751d5ad7001cf54101/10855-3-”
},
{
“name”: “6-1北中南東看臺灣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9a3ff77d557001a09391e/10856-1-”
},
{
“name”: “6-2寶島行透透”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9a55577d557001a093984/10856-2-”
}
]
},
{
“name”: “六下”,
“category”: [
{
“name”: “1-1宗教與人類生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9aeaddeb557001bda8384/10661-1-”
},
{
“name”: “1-2穿越時空看文化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b0b8d68f13001ca6cc65/10661-2-”
},
{
“name”: “1-3現代文化面面觀”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b1afdeb557001bda8425/10661-3-”
},
{
“name”: “2-1文化交流看世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b34adeb557001bda8492/10662-1-”
},
{
“name”: “2-2國際社會變化多”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b451d68f13001ca6cd5a/10662-2-”
},
{
“name”: “2-3漫遊國際組織”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b5cfd68f13001ca6cde1/10662-3-”
},
{
“name”: “3-1世界e起來”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b6d8deb557001bda864d/10663-1-e”
},
{
“name”: “3-2科技危機與立法”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad9b7dbd68f13001ca6cf38/10663-2-”
},
{
“name”: “3-3和諧共生新故鄉”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5add7638b95e270019fca114/10663-3-”
},
{
“name”: “4-1地球村的經濟趨勢”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5add7c9e5f7ba3001b76f96a/10664-1-”
},
{
“name”: “4-2地球村的議題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5add7f175f7ba3001b76fa34/10664-2-”
},
{
“name”: “4-3生生不息的地球村”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5add810ef9056c001905a52b/10664-3-”
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Plickers-低中高

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Plickers”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/07/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-plickers.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Plickers”
},
“description”: {
“txt”: “學生端無需平板、手機,超簡易的「紙本」IRS即時反饋系統!只要透過翰林命題大師組完試卷,即可將試卷匯入到老師的Plickers帳號中,開啟app就能即時驗收學習成效!”
},
“link”: [
{
“name”: “網站連結”,
“link”: “https://testbank.hle.com.tw/”
},
{
“name”: “操作介紹”,
“link”: “https://youtu.be/58P9Hx9fYtc”
}
],
“category”: [
{
“name”: “拍立測線上版”,
“link”: “https://hanlindigi.hle.com.tw/app_detail.html/28”
}
]
}
]
}

國小國語-Quizizz-高年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizizz-高年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizizz”
},
“description”: {
“txt”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利。”
},
“category”: [
{
“name”: “5上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_貝殼砂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b616ce08bdd40001919e14e/107-5l01”
},
{
“name”: “L02_湖邊散步”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b616ecb8bdd40001919e1bb/107-5l02”
},
{
“name”: “L03_一池子的綠”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b61705dde801c0019575cea/107-5l03”
},
{
“name”: “L04_與山為鄰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6172348bdd40001919e25a/107-5l04”
},
{
“name”: “L05_我的隱身術”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6173fb8bdd40001919e2b0/107-5l05”
},
{
“name”: “L06_書信”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6175a6de801c0019575e28/107-5l06”
},
{
“name”: “L07_幸福的味道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6177368bdd40001919e3c2/107-5l07”
},
{
“name”: “L08_古今西湖詩選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617a3dde801c0019576054/107-5l08”
},
{
“name”: “L09_擅長推理的人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617c6d8bdd40001919e497/107-5l09”
},
{
“name”: “L10_角力士糞金龜”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617e63de801c0019576113/107-5l10”
},
{
“name”: “L11_敏銳觀察”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b61805f8bdd40001919e571/107-5l11”
},
{
“name”: “L12_讓我做你的眼睛”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6181f0de801c00195761ea/107-5l12”
},
{
“name”: “L13_一萬五千元的學生證”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6263b0723097001945652a/107-5l13”
},
{
“name”: “L14_誰該被派去非洲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6265e18bdd4000191a1dd2/107-5l14”
}
]
},
{
“name”: “5下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_美麗的溫哥華”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7425fa7e7956001f1c9502”
},
{
“name”: “L02_從空中看地球”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a74276a0083bd00205b61d2”
},
{
“name”: “L03_歡慶兒童節”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a74281b0083bd00205b6230”
},
{
“name”: “L04_我眼中的東方之最”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7428e67e7956001f1c9663”
},
{
“name”: “L05_從想像的鏡子看世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7429747e7956001f1c96c6”
},
{
“name”: “L06_羅伯特換腦袋”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b1ce55503200243f6e66”
},
{
“name”: “L07_宮崎駿的想像之泉”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b28a55503200243f6eff”
},
{
“name”: “L08_五月‧風箏‧少年”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b342ea09110025d7def3”
},
{
“name”: “L09_給女兒的一封信”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b3f055503200243f705c”
},
{
“name”: “L10_憨孫耶,好去睏啊!”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b4e955503200243f711c”
},
{
“name”: “L11_聽!流星的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b5eb55503200243f7236”
},
{
“name”: “L12_誕生”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b66f55503200243f72bc”
},
{
“name”: “L13_用手指舞出動人的交響曲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b78155503200243f74f8”
},
{
“name”: “L14_永遠不會太晚”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b83a55503200243f75ff”
}
]
},
{
“name”: “6上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_印象花蓮”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b726ef421f9f1001a39bf98/1076l03”
},
{
“name”: “L02_到不來梅當個樂師吧”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7271cfb15b0800193fd1d2/1076l04”
},
{
“name”: “L03_旅客留言簿”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b72665ab15b0800193fcfb5/1076l01”
},
{
“name”: “L04_遊走在世界的市場裡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b726845b15b0800193fd01a/1076l02”
},
{
“name”: “L05_滿修女採訪記”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7275a7b2ad85001974510e/1076l05”
},
{
“name”: “L06_動物世界的溫情”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727c8eb15b0800193fd3fa/1076l06”
},
{
“name”: “L07_助人就是在助己”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727e182dc15d001935df15/1076l07”
},
{
“name”: “L08_春天的雨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727f6b2dc15d001935df5a/1076l08”
},
{
“name”: “L09_記得螢火蟲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7280d32dc15d001935dfaa/1076l09”
},
{
“name”: “L10_秋去秋來”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7281dcb2ad8500197453a7/1076l10”
},
{
“name”: “L11_雪的銘印”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728349b2ad8500197453fa/1076l11”
},
{
“name”: “L12_跳躍的音符”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728561b15b0800193fd5f9/1076l12”
},
{
“name”: “L13_孫翠鳳和歌仔戲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728667b2ad8500197454c3/1076l13”
},
{
“name”: “L14_蒙娜麗莎的微笑”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7287a22dc15d001935e13c/1076l14”
}
]
},
{
“name”: “6下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_不可以翻魚”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ba5c55503200243f78ac”
},
{
“name”: “L02_橘化為枳”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77c13555503200243f837f”
},
{
“name”: “L03_自嘲是最高明的幽默”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77c6c9ea09110025d7fd90”
},
{
“name”: “L04_我不和你談論”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ccaeea09110025d804b7”
},
{
“name”: “L05_留得枇杷聽鳥鳴”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77d237ea09110025d80d50”
},
{
“name”: “L06_樹的語言”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77d4a8ea09110025d81118”
},
{
“name”: “L07_享受過程”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77e835ea09110025d82311”
},
{
“name”: “L08_為什麼大家不理我?”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ef2855503200243fb8e7”
},
{
“name”: “L09_用愛心說實話”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77f76cea09110025d82d5f”
},
{
“name”: “L10_撐開你的傘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77f9b5ea09110025d82e8d”
},
{
“name”: “L11_迎風”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77fbd555503200243fc05b”
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Quizizz-中年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizizz-中年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizizz”
},
“description”: {
“txt”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利。”
},
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_時間是什麼”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e9246a9696c4001b1eb916”
},
{
“name”: “L02_明天再寫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e92a43266961001b19d3d7”
},
{
“name”: “L03_提早五分鐘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5fffb9340b0c43001ba90f93”
},
{
“name”: “L04_猴子的數學”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e92ff68d03f1001c66983e”
},
{
“name”: “L05_神奇的盒子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e934e38d03f1001c669a95”
},
{
“name”: “L06_小鉛筆大學問”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e939c8f16cc9001e79075c”
},
{
“name”: “L07_風的味道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e93f178d03f1001c669fe3”
},
{
“name”: “L08_寄居蟹找新家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e9446aecfe5d001ca34fac”
},
{
“name”: “L09_阿塱壹古道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e94a918d03f1001c66a5fe”
},
{
“name”: “L10_秋千上的婚禮”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e94f7d466b39001dc01e1b”
},
{
“name”: “L11_一路平安”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e954a3a6bcdd001b7e7f08”
},
{
“name”: “L12_大團圓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e95977edbbee002095a352”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_拔不起來的筆”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46c62205095a001ab94c84/3l01”
},
{
“name”: “L02_還差一點”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46c7d705095a001ab94ef5/3l02”
},
{
“name”: “L03_用膝蓋跳舞的女孩”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46c9b005095a001ab95245/3l03”
},
{
“name”: “L04_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46cb58421297001a899d3d/3l04”
},
{
“name”: “L05_茶鄉鹿谷”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46cfa105095a001ab95c8f/l305”
},
{
“name”: “L06_月世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46d117421297001a89a661/3l06”
},
{
“name”: “L07_做泡菜”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46d2ad0adda6001a89d584/3l07”
},
{
“name”: “L08_便利貼的妙用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46d4240adda6001a89d767/3l08”
},
{
“name”: “L09_就愛兩兩在一起”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46d5a7dec05a001b75581f/3l09”
},
{
“name”: “L10_飛行員和小王子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46d74f0adda6001a89dbbf/3l10”
},
{
“name”: “L11_畫龍點睛”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c46da000adda6001a89df62/3l11”
},
{
“name”: “L12_掉進一個兔子洞”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c49660ee746ab001a2af83f/3l12”
}
]
},
{
“name”: “4上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_水中奇景”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62cce2de801c001957af1c/107-4l01”
},
{
“name”: “L02_大海的旋律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62ce197230970019457c30/107-4l02”
},
{
“name”: “L03_海底世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62cf6ede801c001957af76/107-4l03”
},
{
“name”: “L04_藍色的海洋大軍”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62d0aede801c001957afaf/107-4l04”
},
{
“name”: “L05_老榕樹下讀報紙”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63c7f72579c300198b4597/107-4l05”
},
{
“name”: “L06_特別的滋味”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63c9b32579c300198b45d2/107-4l06”
},
{
“name”: “L07_收藏秋天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cb5314f8da0019da1a62/107-4l07”
},
{
“name”: “L08_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cdc52579c300198b466d/107-4l08”
},
{
“name”: “L09_鹿谷美地,凍頂茶香”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cf3e543abf0019bb376a/107-4l09”
},
{
“name”: “L10_落山風”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63d165543abf0019bb37bd/107-4l10”
},
{
“name”: “L11_澎湖,我來了”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63d30c2579c300198b4754/107-4l11”
},
{
“name”: “L12_圓夢之旅”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e3c82579c300198b49f5/107-4l12”
},
{
“name”: “L13_松鼠先生的麵包”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e53a543abf0019bb3aec/107-4l13”
},
{
“name”: “L14_身心手腦四合一”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e6a414f8da0019da1eaa/107-4l14”
}
]
},
{
“name”: “4下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_好友籃球隊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7aba96ea09110025da21a1”
},
{
“name”: “L02_黑與白的戰爭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7abe15ea09110025da238a”
},
{
“name”: “L03_踩著月光上山”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac3460b1bc3001fe62e41”
},
{
“name”: “L04_如何安排休閒活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac5980b1bc3001fe62f7e”
},
{
“name”: “L05_大峽谷的回憶”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac79f0b1bc3001fe630aa”
},
{
“name”: “L06_羊角村之美”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac96784c8160021440ef6”
},
{
“name”: “L07_遊廬山有感”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ba613db5049001f2380cb”
},
{
“name”: “L08_我愛看”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bafddfbe1a6001fb3c63d”
},
{
“name”: “L09_快樂王子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bb43bcfaa7500211c84d4”
},
{
“name”: “L10_最後一片葉子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bbb4ffbe1a6001fb3d0df”
},
{
“name”: “L11_孫悟空三借芭蕉扇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bbdced8eb980021267531”
},
{
“name”: “L12_高鐵快飛”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc2b5cfaa7500211c91c5”
},
{
“name”: “L13_神奇魔法衣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc478d8eb980021267b04”
},
{
“name”: “L14_動物的心聲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc649db5049001f239e08”
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Quizizz-低年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizizz-低年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizizz”
},
“description”: {
“txt”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利。”
},
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小小羊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d52522713590019a20c37/107-1l01”
},
{
“name”: “L02_奶奶家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d53af2713590019a20c6c/107-1l02”
},
{
“name”: “L03_種花”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d54f1a741650019f442e5/107-1l03”
},
{
“name”: “L04_請問”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d563a2713590019a20ce0/107-1l04”
},
{
“name”: “L05_七彩的滑梯”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5778a741650019f44377/107-1l05”
},
{
“name”: “L06_秋千”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d58d12713590019a20d71/107-1l06”
},
{
“name”: “L07_回音”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5b272713590019a20dc7/107-1l07”
},
{
“name”: “來閱讀_妹妹寫的字”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5c69a741650019f4445f/107-1l08”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小花狗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d4219a6ea150020cd8869”
},
{
“name”: “L02_找春天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d458ca6ea150020cd8a1c”
},
{
“name”: “L03_和春天一樣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6081a6ea150020cd9965”
},
{
“name”: “L04_送什麼呢”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d61ffb69214001faea732”
},
{
“name”: “L05_窗外的小麻雀”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6404a6ea150020cd9b13”
},
{
“name”: “L06_毛毛蟲過河”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d69b3a6ea150020cd9dd8”
},
{
“name”: “L07_借筆”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6c21a6ea150020cd9f77”
},
{
“name”: “L08_數不完的泡泡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6dd2a6ea150020cda01f”
},
{
“name”: “L09_兩張卡片”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80ea6cb1fb72002268a564”
},
{
“name”: “L10_發芽”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80ebd2f21f740021abcf61”
},
{
“name”: “L11_鉛筆和橡皮擦”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80edf7b1fb72002268a9ab”
},
{
“name”: “L12_上臺說故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80efa853d64f0021dfa6a7”
}
]
},
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_踩影子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b67d286e074001b5b12d9”
},
{
“name”: “L02_再玩一次”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b69d9d2c061001b12f873”
},
{
“name”: “L03_謝謝好朋友”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6b9f0f9309001caa9f5e”
},
{
“name”: “L04_水草下的呱呱”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6cdf18a7f2001b69eb75”
},
{
“name”: “L05_沙灘上的畫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6eb7a6ae27001bae7eea”
},
{
“name”: “L06_草叢裡的星星”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b70b74157e7001b29f857”
},
{
“name”: “L07_神奇的竹筒飯”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b728d8cf5fe001b73eb57”
},
{
“name”: “L08_不一樣的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b735ed2c061001b12fe14”
},
{
“name”: “L09_美味的一堂課”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b74d8c396d3001cf4e45b”
},
{
“name”: “L10_加加減減”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b779218a7f2001b69f15b”
},
{
“name”: “L11_門、鬥大仙”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b7ad531bf7c001d381cf2”
},
{
“name”: “L12_詠鵝”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b807aa6ae27001bae8893”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_媽媽在哪裡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff401faecb698001f4a4553”
},
{
“name”: “L02_喜歡這個新家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4034869ed45001b82fab6”
},
{
“name”: “L03_去探險”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff408bce4ff93001b5a2bbb”
},
{
“name”: “L04_一場雨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff40cdce4ff93001b5a2d77”
},
{
“name”: “L05_笑容回來了”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff41e65b23027001b6ef1c0”
},
{
“name”: “L06_有禮貌的回答”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff422c75b66f2001b31fa97”
},
{
“name”: “L07_孵蛋的男孩”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4261c52f58e001f2fd827”
},
{
“name”: “L08_實驗室的意外”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42894ecb698001f4a548a”
},
{
“name”: “L09_點亮世界的人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42c8072d374001e69751a”
},
{
“name”: “L10_醜小鴨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42f9292216000213bf220”
},
{
“name”: “L11_蜘蛛救蛋”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff431c5f4e868001cae5cfc”
},
{
“name”: “L12_玉兔搗藥”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4367352f58e001f2fdf04”
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Quizlet-高年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizlet-高年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizlet-0116.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizlet”
},
“description”: {
“txt”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。\n翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”
},
“category”: [
{
“name”: “5上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_貝殼砂”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306289870/5l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306296168/5l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_湖邊散步”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306290252/5l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306299410/5l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_一池子的綠”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306290634/5l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306299795/5l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_與山為鄰”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306291154/5l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306300045/5l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_我的隱身術”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306291559/5l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306300231/5l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_書信”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306291949/5l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306300530/5l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_幸福的味道”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306292415/5l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306301058/5l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_古今西湖詩選”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306293036/5l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306301328/5l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_擅長推理的人”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306293490/5l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306301603/5l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_角力士糞金龜”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306293890/5l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306301937/5l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_敏銳觀察”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306294281/5l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306302149/5l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_讓我做你的眼睛”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306294719/5l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306302548/5l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L13_一萬五千元的學生證”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306295275/5l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306302748/5l13-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L14_誰該被派去非洲”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306295683/5l14-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306302972/5l14-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “5下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_美麗的溫哥華”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262602606/5l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262602792/5l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_從空中看地球”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262602979/5l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262603128/5l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_歡慶兒童節”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262603256/5l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262603423/5l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_我眼中的東方之最”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262603531/5l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262603719/5l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_從想像的鏡子看世界”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262603931/5l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262604099/5l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_羅伯特換腦袋”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262604225/5l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262604400/5l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_宮崎駿的想像之泉”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262604623/5l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262604813/5l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_五月‧風箏‧少年”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262605001/5l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262605248/5l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_給女兒的一封信”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262605403/5l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262605495/5l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_憨孫耶,好去睏啊!”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262605615/5l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262605710/5l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_聽!流星的故事”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262605804/5l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262605899/5l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_誕生”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262606047/5l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262606259/5l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L13_用手指舞出動人的交響曲”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262606435/5l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262606541/5l13-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L14_永遠不會太晚”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262606658/5l14-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262606769/5l14-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “6上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_印象花蓮”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307276583/6l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307270918/6l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_到不來梅當個樂師吧”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307277065/6l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307271148/6l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_旅客留言簿”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307275368/6l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307269934/6l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_遊走在世界的市場裡”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307276159/6l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307270620/6l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_滿修女採訪記”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307277361/6l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307271339/6l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_動物世界的溫情”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307277837/6l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307271616/6l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_助人就是在助己”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307278262/6l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307271870/6l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_春天的雨”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307279835/6l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307272095/6l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_記得螢火蟲”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307280228/6l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307272394/6l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_秋去秋來”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307280444/6l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307272549/6l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_雪的銘印”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307383710/6l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307272831/6l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_跳躍的音符”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307387350/6l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307274043/6l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L13_孫翠鳳和歌仔戲”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307388573/6l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307274303/6l13-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L14_蒙娜麗莎的微笑”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/307391148/6l14-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/307274592/6l14-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “6下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_不可以翻魚”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262588431/6l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262588673/6l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_橘化為枳”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262588863/6l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262589123/6l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_自嘲是最高明的幽默”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262589488/6l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262589719/6l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_我不和你談論”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262589991/6l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262590137/6l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_留得枇杷聽鳥鳴”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262590292/6l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262590428/6l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_樹的語言”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262590520/6l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262590723/6l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_享受過程”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262590830/6l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262591038/6l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_為什麼大家不理我?”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262591256/6l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262591447/6l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_用愛心說實話”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262595187/6l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262595369/6l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_撐開你的傘”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262595534/6l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262595703/6l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_迎風”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262595846/6l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262596063/6l11-flash-cards/”
}
]
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Quizlet-中年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizlet-中年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizlet-0116.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizlet”
},
“description”: {
“txt”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。\n翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”
},
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_時間是什麼”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1twg?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9z9wup?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L02_明天再寫”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1uy5?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9z9xst?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L03_提早五分鐘”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9a81dt?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9a81xn?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L04_猴子的數學”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1vpb?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9z9yc3?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L05_神奇的盒子”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1xah?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za0yu?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L06_小鉛筆大學問”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1ybi?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za2bw?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L07_風的味道”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n1zhy?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za2xp?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L08_寄居蟹找新家”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n2136?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za3yv?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L09_阿塱壹古道”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n23gw?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za4lq?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L10_秋千上的婚禮”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n24i8?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za5m4?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L11_一路平安”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n2556?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za6ud?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L12_大團圓”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_9n25wo?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_9za7u4?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_拔不起來的筆”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3prtt?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3drc?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L02_還差一點”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3puej?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3egu?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L03_用膝蓋跳舞的女孩”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3pwia?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3f27?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L04_靜靜的淡水河”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3pxzr?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3fq6?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L05_茶鄉鹿谷”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3pz9m?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3g9y?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L06_月世界”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q0un?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_an3gy1?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L07_做泡菜”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q1sm?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_asrv31?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L08_便利貼的妙用”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q2ym?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_asrw50?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L09_就愛兩兩在一起”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q463?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_asrwvp?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L10_飛行員和小王子”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q5ha?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_asrxtb?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L11_畫龍點睛”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q6uj?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_asrzey?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L12_掉進一個兔子洞”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_a3q81z?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_ass224?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
}
]
},
{
“name”: “4上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_水中奇景”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377124/4l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306379708/4l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_大海的旋律”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377338/4l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306379904/4l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_海底世界”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377490/4l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306380503/4l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_藍色的海洋大軍”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377634/4l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306380649/4l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_老榕樹下讀報紙”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377783/4l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306380775/4l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_特別的滋味”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306377923/4l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306380917/4l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_收藏秋天”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306378101/4l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381054/4l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_靜靜的淡水河”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306378217/4l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381141/4l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_鹿谷美地,凍頂茶香”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306378441/4l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381274/4l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_落山風”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306378621/4l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381560/4l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_澎湖,我來了”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306378829/4l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381678/4l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_圓夢之旅”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306379045/4l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381832/4l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L13_松鼠先生的麵包”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306379222/4l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306381937/4l13-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L14_身心手腦四合一”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306379402/4l14-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306382223/4l14-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “4下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_好友籃球隊”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262535868/4l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262537423/4l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_黑與白的戰爭”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262538126/4l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262538832/4l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_踩著月光上山”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262539345/4l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262539951/4l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_如何安排休閒活動”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262540528/4l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262540895/4l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_大峽谷的回憶”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262541378/4l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262541872/4l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_羊角村之美”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262542365/4l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262543570/4l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_遊廬山有感”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262545115/4l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262545898/4l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_我愛看”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262547822/4l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262549954/4l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_快樂王子”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262550972/4l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262555439/4l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_最後一片葉子”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262556225/4l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262557344/4l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_孫悟空三借芭蕉扇”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262558510/4l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262559477/4l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_高鐵快飛”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262560453/4l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262561351/4l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L13_神奇魔法衣”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262562146/4l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262563004/4l13-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L14_動物的心聲”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262563699/4l14-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262564547/4l14-flash-cards/”
}
]
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Quizlet-低年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Quizlet-低年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizlet-0116.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Quizlet”
},
“description”: {
“txt”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。\n翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”
},
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小小羊”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306928995/1l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306847245/1l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_奶奶家”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306929966/1l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306848002/1l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_種花”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306930222/1l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306848119/1l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_請問”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306930469/1l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306848271/1l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_七彩的滑梯”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306930721/1l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306849698/1l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_秋千”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306931008/1l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306849863/1l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_回音”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/306931287/1l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/306850094/1l07-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小花狗”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262580098/1l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262580865/1l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_找春天”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262581267/1l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262581876/1l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_和春天一樣”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262582353/1l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262582646/1l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_送什麼呢”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262582923/1l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262583342/1l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_窗外的小麻雀”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262583658/1l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262584010/1l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_毛毛蟲過河”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262584999/1l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262585261/1l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_借筆”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262585568/1l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262585791/1l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_數不完的泡泡”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262595906/1l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262596095/1l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_兩張卡片”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262596354/1l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262596646/1l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_發芽”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262596936/1l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262597112/1l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_鉛筆和橡皮擦”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262597253/1l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262597662/1l12-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_上臺說故事”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262598132/1l13-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262598319/1l13-flash-cards/”
}
]
}
]
},
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_踩影子”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5cnp?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcu18?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L02_再玩一次”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5dcu?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcucp?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L03_謝謝好朋友”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5dp3?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcujs?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L04_水草下的呱呱”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5e1c?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcuvq?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L05_沙灘上的畫”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5epc?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcv5u?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L06_草叢裡的星星”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8l5f5g?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcvkq?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L07_神奇的竹筒飯”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcrg3?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcvuw?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L08_不一樣的故事”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lczj5?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcwe4?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L09_美味的一堂課”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8ld23b?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcwoh?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L10_加加減減”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8ld2le?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcx23?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L11_門、鬥大仙”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8ld2xv?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcxem?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
},
{
“name”: “L12_詠鵝”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lgkrw?x=1jqt&i=19eepa”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/_8lcxm1?x=1jqt&i=19eepa”
}
]
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_媽媽在哪裡”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262586522/2l01-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262586780/2l01-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L02_喜歡這個新家”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262587105/2l02-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262587440/2l02-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L03_去探險”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262587705/2l03-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262588098/2l03-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L04_一場雨”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262588625/2l04-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262588854/2l04-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L05_笑容回來了”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262589183/2l05-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262589386/2l05-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L06_有禮貌的回答”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262589622/2l06-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262589970/2l06-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L07_孵蛋的男孩”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262590241/2l07-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262590505/2l07-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L08_實驗室的意外”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262590786/2l08-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262591110/2l08-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L09_點亮世界的人”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262591400/2l09-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262592105/2l09-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L10_醜小鴨”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262592403/2l10-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262592597/2l10-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L11_蜘蛛救蛋”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262594119/2l11-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262594301/2l11-flash-cards/”
}
]
},
{
“name”: “L12_玉兔搗藥”,
“category”: [
{
“name”: “國字注音”,
“link”: “https://quizlet.com/262594522/2l12-flash-cards/”
},
{
“name”: “注釋”,
“link”: “https://quizlet.com/262594712/2l12-flash-cards/”
}
]
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Kahoot-高年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Kahoot-高年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/02/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Kahoot2.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Kahoot”
},
“description”: {
“txt”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”
},
“category”: [
{
“name”: “互動區”,
“category”: [
{
“name”: “5上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_貝殼砂”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=56f4c03a-64bc-4144-838d-259f80537ece”
},
{
“name”: “L02_湖邊散步”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=11d3cbf9-a092-427c-956d-041252c368bc”
},
{
“name”: “L03_一池子的綠”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=6d1326fd-96c7-40e3-98db-c015c570c16c”
},
{
“name”: “L04_與山為鄰”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a974ce05-4600-4503-9dc6-a3f628ea5f84”
},
{
“name”: “L05_我的隱身術”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a27fe75e-2b34-491a-91b3-058832699422”
},
{
“name”: “L06_書信”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=8f3ed932-78ce-4828-a19f-1db0e43227c1”
},
{
“name”: “L07_幸福的味道”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0277ebe6-d454-45bc-8da5-949dd00eb5ec”
},
{
“name”: “L08_古今西湖詩選”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=c615d172-a615-4dca-a43a-9a41c9ea2d9e”
},
{
“name”: “L09_擅長推理的人”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=707866ed-00c5-4e16-a8a7-52c1e9aca165”
},
{
“name”: “L10_角力士糞金龜”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b105db6b-7f66-4973-a385-0ccb8861a68f”
},
{
“name”: “L11_敏銳觀察”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0e435510-b9f2-4128-afbc-8af4f8691a77”
},
{
“name”: “L12_讓我做你的眼睛”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e94cfd4e-21d2-4557-9bc2-16d711a050d4”
},
{
“name”: “L13_一萬五千元的學生證”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=983bcc81-e61b-4975-8695-8ea4c66e9f59”
},
{
“name”: “L14_誰該被派去非洲”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b359fa73-81da-4c16-bd5c-bf0ea4a91353”
}
]
},
{
“name”: “5下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_美麗的溫哥華”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e83f03f2-9bbd-4833-a29c-d49427d2d9fa”
},
{
“name”: “L02_從空中看地球”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=691279ce-b190-4adb-84d3-2ee50b13ce8a”
},
{
“name”: “L03_歡慶兒童節”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3a91362c-c283-4fe1-9392-3992eb5d8354”
},
{
“name”: “L04_我眼中的東方之最”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=354b27c9-07b4-417b-b2c1-10e06bb764ed”
},
{
“name”: “L05_從想像的鏡子看世界”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=25f44cac-2ef6-4736-89ca-8a052ed8559c”
},
{
“name”: “L06_羅伯特換腦袋”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=986f64ac-35d7-4103-8f3f-746c67a2ac00”
},
{
“name”: “L07_宮崎駿的想像之泉”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=1dfa6812-1cdc-49db-9f9e-b301eec3e990”
},
{
“name”: “L08_五月.風箏.少年”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b5140839-1b0f-48b0-b899-b6ab9900e33a”
},
{
“name”: “L09_給女兒的一封信”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=228ba059-6e45-4c60-9c66-09a312e4a2a6”
},
{
“name”: “L10_憨孫耶,好去睏啊!”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=71ba2544-dc44-4de8-8a73-c3d8e90e3242”
},
{
“name”: “L11_聽!流星的故事”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=439f3eee-15d6-43c4-aca6-2c39651d9e4e”
},
{
“name”: “L12_誕生”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b2c74f17-e42b-4ff1-9912-499c9801e97e”
},
{
“name”: “L13_用手指舞出動人的交響曲”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0a642ad0-4f1b-4ed8-be63-3064d59bfa14”
},
{
“name”: “L14_永遠不會太晚”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=239da8f7-f9ed-4636-8efc-ea17189b3359”
}
]
},
{
“name”: “6上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_印象花蓮”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c65aba4a-d200-45b5-afc4-2e4e2058f889”
},
{
“name”: “L02_到不來梅當個樂師吧”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3f02891c-ae98-488c-abcd-ce3eceb084b0”
},
{
“name”: “L03_旅客留言簿”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e574257b-95e3-4081-bc44-0ffed865e6e1”
},
{
“name”: “L04_遊走在世界的市場裡”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=54435cd5-efcd-4820-a46d-ee5a4bafd2e5”
},
{
“name”: “L05_滿修女採訪記”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4792db0-1d5b-4130-b9e6-586e61befb18”
},
{
“name”: “L06_動物世界的溫情”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=14f05a52-9ad2-4278-932d-615e3cfcc685”
},
{
“name”: “L07_助人就是在助己”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=6b7c50b1-80ad-4047-acdb-313454718aaf”
},
{
“name”: “L08_春天的雨”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=4e57979e-eb85-4919-b553-23b85224f7fb”
},
{
“name”: “L09_記得螢火蟲”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=fe7b3445-5938-4a19-bc73-6725ab93674f”
},
{
“name”: “L10_秋去秋來”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=037028f9-272a-4483-8beb-381c3d8ea7ce”
},
{
“name”: “L11_雪的銘印”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=fb87765e-2ada-493e-9540-b0ae1b216c06”
},
{
“name”: “L12_跳躍的音符”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3277c0cd-60f4-479c-975f-324154216cfc”
},
{
“name”: “L13_孫翠鳳和歌仔戲”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=41fb1905-aae1-48dd-a1d7-543b445d0b7b”
},
{
“name”: “L14_蒙娜麗莎的微笑”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e06621c5-b669-4805-beb3-8e56f59f04ef”
}
]
},
{
“name”: “6下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_不可以翻魚”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3b5800ed-e831-4d67-8c05-cee4b7d7699e”
},
{
“name”: “L02_橘化為枳”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=9e1bcada-7187-41fe-9b26-e15d9d763280”
},
{
“name”: “L03_自嘲是最高明的幽默”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f4525cd8-9457-4039-a331-ffb17b02c1e5”
},
{
“name”: “L04_我不和你談論”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae2b377b-e3d8-4fbe-bd12-be8c53f2a0dd”
},
{
“name”: “L05_留得枇杷聽鳥鳴”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=9a9e81e7-96b6-41f0-9483-411b3b0f5078”
},
{
“name”: “L06_樹的語言”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=019f3c4e-a39a-49a4-89b0-74a1fdc563a1”
},
{
“name”: “L07_享受過程”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=61d32bd9-7542-4da8-b003-9f7ad6ec6daa”
},
{
“name”: “L08_為什麼大家不理我?”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=139af259-0bf6-4fed-8c04-b7c6f838cead”
},
{
“name”: “L09_用愛心說實話”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=eec0adfd-d319-45d7-a79b-529f5ab929c6”
},
{
“name”: “L10_撐開你的傘 “,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=d17380ea-7d6d-4361-9bcc-74a103ccf0b9”
},
{
“name”: “L11_迎風”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3b850737-7cd7-4de2-a551-1fd3b6d42373”
}
]
}
]
},
{
“name”: “編輯區”,
“category”: [
{
“name”: “5上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_貝殼砂”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l01/56f4c03a-64bc-4144-838d-259f80537ece”
},
{
“name”: “L02_湖邊散步”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l02/11d3cbf9-a092-427c-956d-041252c368bc”
},
{
“name”: “L03_一池子的綠”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l03/6d1326fd-96c7-40e3-98db-c015c570c16c”
},
{
“name”: “L04_與山為鄰”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l04/a974ce05-4600-4503-9dc6-a3f628ea5f84”
},
{
“name”: “L05_我的隱身術”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l05/a27fe75e-2b34-491a-91b3-058832699422”
},
{
“name”: “L06_書信”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l06/8f3ed932-78ce-4828-a19f-1db0e43227c1”
},
{
“name”: “L07_幸福的味道”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l07/0277ebe6-d454-45bc-8da5-949dd00eb5ec”
},
{
“name”: “L08_古今西湖詩選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l08/c615d172-a615-4dca-a43a-9a41c9ea2d9e”
},
{
“name”: “L09_擅長推理的人”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l09/707866ed-00c5-4e16-a8a7-52c1e9aca165”
},
{
“name”: “L10_角力士糞金龜”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l10/b105db6b-7f66-4973-a385-0ccb8861a68f”
},
{
“name”: “L11_敏銳觀察”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l11/0e435510-b9f2-4128-afbc-8af4f8691a77”
},
{
“name”: “L12_讓我做你的眼睛”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l12/e94cfd4e-21d2-4557-9bc2-16d711a050d4”
},
{
“name”: “L13_一萬五千元的學生證”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l13/983bcc81-e61b-4975-8695-8ea4c66e9f59”
},
{
“name”: “L14_誰該被派去非洲”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l14/b359fa73-81da-4c16-bd5c-bf0ea4a91353”
}
]
},
{
“name”: “5下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_美麗的溫哥華”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l01/e83f03f2-9bbd-4833-a29c-d49427d2d9fa”
},
{
“name”: “L02_從空中看地球”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l02/691279ce-b190-4adb-84d3-2ee50b13ce8a”
},
{
“name”: “L03_歡慶兒童節”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l03/3a91362c-c283-4fe1-9392-3992eb5d8354”
},
{
“name”: “L04_我眼中的東方之最”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l04/354b27c9-07b4-417b-b2c1-10e06bb764ed”
},
{
“name”: “L05_從想像的鏡子看世界”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l05/25f44cac-2ef6-4736-89ca-8a052ed8559c”
},
{
“name”: “L06_羅伯特換腦袋”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l06/986f64ac-35d7-4103-8f3f-746c67a2ac00”
},
{
“name”: “L07_宮崎駿的想像之泉”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l07/1dfa6812-1cdc-49db-9f9e-b301eec3e990”
},
{
“name”: “L08_五月.風箏.少年”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l08/b5140839-1b0f-48b0-b899-b6ab9900e33a”
},
{
“name”: “L09_給女兒的一封信”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l09/228ba059-6e45-4c60-9c66-09a312e4a2a6”
},
{
“name”: “L10_憨孫耶,好去睏啊!”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l10/71ba2544-dc44-4de8-8a73-c3d8e90e3242”
},
{
“name”: “L11_聽!流星的故事”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l11/439f3eee-15d6-43c4-aca6-2c39651d9e4e”
},
{
“name”: “L12_誕生”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l12/b2c74f17-e42b-4ff1-9912-499c9801e97e”
},
{
“name”: “L13_用手指舞出動人的交響曲”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l13/0a642ad0-4f1b-4ed8-be63-3064d59bfa14”
},
{
“name”: “L14_永遠不會太晚”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-5l14/239da8f7-f9ed-4636-8efc-ea17189b3359”
}
]
},
{
“name”: “6上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_印象花蓮”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l03/c65aba4a-d200-45b5-afc4-2e4e2058f889”
},
{
“name”: “L02_到不來梅當個樂師吧”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l04/3f02891c-ae98-488c-abcd-ce3eceb084b0”
},
{
“name”: “L03_旅客留言簿”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l01/e574257b-95e3-4081-bc44-0ffed865e6e1”
},
{
“name”: “L04_遊走在世界的市場裡”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l02/54435cd5-efcd-4820-a46d-ee5a4bafd2e5”
},
{
“name”: “L05_滿修女採訪記”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l05/e4792db0-1d5b-4130-b9e6-586e61befb18”
},
{
“name”: “L06_動物世界的溫情”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l06/14f05a52-9ad2-4278-932d-615e3cfcc685”
},
{
“name”: “L07_助人就是在助己”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l07/6b7c50b1-80ad-4047-acdb-313454718aaf”
},
{
“name”: “L08_春天的雨”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l08/4e57979e-eb85-4919-b553-23b85224f7fb”
},
{
“name”: “L09_記得螢火蟲”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l09/fe7b3445-5938-4a19-bc73-6725ab93674f”
},
{
“name”: “L10_秋去秋來”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l10/037028f9-272a-4483-8beb-381c3d8ea7ce”
},
{
“name”: “L11_雪的銘印”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l11/fb87765e-2ada-493e-9540-b0ae1b216c06”
},
{
“name”: “L12_跳躍的音符”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l12/3277c0cd-60f4-479c-975f-324154216cfc”
},
{
“name”: “L13_孫翠鳳和歌仔戲”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l13/41fb1905-aae1-48dd-a1d7-543b445d0b7b”
},
{
“name”: “L14_蒙娜麗莎的微笑”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1076l14/e06621c5-b669-4805-beb3-8e56f59f04ef”
}
]
},
{
“name”: “6下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_不可以翻魚”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l01/3b5800ed-e831-4d67-8c05-cee4b7d7699e”
},
{
“name”: “L02_橘化為枳”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l02/9e1bcada-7187-41fe-9b26-e15d9d763280”
},
{
“name”: “L03_自嘲是最高明的幽默”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l03/f4525cd8-9457-4039-a331-ffb17b02c1e5”
},
{
“name”: “L04_我不和你談論”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l04/ae2b377b-e3d8-4fbe-bd12-be8c53f2a0dd”
},
{
“name”: “L05_留得枇杷聽鳥鳴”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l05/9a9e81e7-96b6-41f0-9483-411b3b0f5078”
},
{
“name”: “L06_樹的語言”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l06/019f3c4e-a39a-49a4-89b0-74a1fdc563a1”
},
{
“name”: “L07_享受過程”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l07/61d32bd9-7542-4da8-b003-9f7ad6ec6daa”
},
{
“name”: “L08_為什麼大家不理我?”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l08/139af259-0bf6-4fed-8c04-b7c6f838cead”
},
{
“name”: “L09_用愛心說實話”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l09/eec0adfd-d319-45d7-a79b-529f5ab929c6”
},
{
“name”: “L10_撐開你的傘 “,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l10/d17380ea-7d6d-4361-9bcc-74a103ccf0b9”
},
{
“name”: “L11_迎風”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-6l11/3b850737-7cd7-4de2-a551-1fd3b6d42373”
}
]
}
]
}
]
}
]
}

國小國語-Kahoot-中年級

{
“MyObject”: [
{
“product”: {
“title”: “國小國語-Kahoot-中年級”
},
“img”: {
“img”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/02/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Kahoot2.png”
},
“buttonLink”: {
“name”: “Kahoot”
},
“description”: {
“txt”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”
},
“category”: [
{
“name”: “互動區”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_時間是什麼”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e964aad2-50d6-4fa7-9bc9-46449f1c290c”
},
{
“name”: “L02_明天再寫”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=497620aa-4fee-4108-a9e0-93cadf4f2ebb”
},
{
“name”: “L03_提早五分鐘”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c02ffd28-0c50-4ef8-be35-afb4cadf6e6d”
},
{
“name”: “L04_猴子的數學”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a37719eb-b6fe-4203-9d59-234507700405”
},
{
“name”: “L05_神奇的盒子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=df1e29a1-2a54-4c95-b519-6fecdc5a0f7c”
},
{
“name”: “L06_小鉛筆大學問”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=18a71580-1b05-4485-a2a0-70dbaa67c90c”
},
{
“name”: “L07_風的味道”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1a362469-07fd-42ff-ba4f-e84352b570a1”
},
{
“name”: “L08_寄居蟹找新家”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c119c161-afd4-4856-9067-bac96d40f28d”
},
{
“name”: “L09_阿塱壹古道”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6d3436aa-8168-422e-8da2-acb059f6b260”
},
{
“name”: “L10_秋千上的婚禮”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=3ec9defd-25aa-4666-b853-b28e1aacd2c0”
},
{
“name”: “L11_一路平安”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4f4b2ed9-8738-49d6-81cf-96ef11100e76”
},
{
“name”: “L12_大團圓”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1af06373-f572-484a-abc8-3009661212c1”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_拔不起來的筆”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=611fbd0c-088a-41d0-945a-d090a49c65cc”
},
{
“name”: “L02_還差一點”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=f2d6047d-04ba-4711-aeb0-0b3ae8d755fb”
},
{
“name”: “L03_用膝蓋跳舞的女孩 “,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c381994e-4cc7-4150-8cd8-793145b329dd”
},
{
“name”: “L04_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=ffacc0a8-fdd8-4c61-98e1-d93b047fa7bb”
},
{
“name”: “L05_茶鄉鹿谷”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6535d63d-1b7b-4d24-bb8b-5ea6d485351c”
},
{
“name”: “L06_月世界”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6cdbb037-5f10-4057-9526-33674f20d01a”
},
{
“name”: “L07_做泡菜”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=f712731c-f225-4e65-a469-8aed380f57ad”
},
{
“name”: “L08_便利貼的妙用”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8e0a70cf-cc17-49a1-926d-5a4105072214”
},
{
“name”: “L09_就愛兩兩在一起”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a4e3183e-8af2-4bc8-9f78-98b3e88f76d3”
},
{
“name”: “L10_飛行員和小王子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=dd8c6322-c4f0-424c-96e8-a7d21e3420d4”
},
{
“name”: “L11_畫龍點睛”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8658f2c6-ff39-481b-99f2-592886043e74”
},
{
“name”: “L12_掉進一個兔子洞”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1379fa9a-1c58-4701-9d02-bcb71d65b11f”
}
]
},
{
“name”: “4上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_水中奇景”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=bb778c20-a504-4acf-844a-6fd153e95aeb”
},
{
“name”: “L02_大海的旋律”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=1fefb1bb-6e97-46f7-bc14-654247e7a118”
},
{
“name”: “L03_海底世界”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=1e336bf9-2721-4ac3-beb8-bca073ae177d”
},
{
“name”: “L04_藍色的海洋大軍”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=fb9c85b2-99d1-4e7a-b5e3-8c94f39203bd”
},
{
“name”: “L05_老榕樹下讀報紙”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=193e67df-e837-4970-9180-3afbcdf839f3”
},
{
“name”: “L06_特別的滋味”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e0794eb6-2d3c-4841-a559-45c6e3dd7f4f”
},
{
“name”: “L07_收藏秋天”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=37b18c69-244d-4ce0-abc0-0b19eca876dc”
},
{
“name”: “L08_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f324e804-cc27-4403-bfb2-9a26ffa70f41”
},
{
“name”: “L09_鹿谷美地,凍頂茶香”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=513b2572-add8-4214-a93f-66bf5d29c978”
},
{
“name”: “L10_落山風”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=c53de5b7-6937-4783-9f65-274f469b06b9”
},
{
“name”: “L11_澎湖,我來了”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=bb9849f4-dbd0-4eac-b304-8a8549c22ff0”
},
{
“name”: “L12_圓夢之旅”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b9302284-d7a5-400b-b052-65f281ce3140”
},
{
“name”: “L13_松鼠先生的麵包”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f1118eaa-8a9f-4c08-a12e-edbb49d4cd8b”
},
{
“name”: “L14_身心手腦四合一”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a23e04c5-26f6-42a7-8061-8543e2a3519f”
}
]
},
{
“name”: “4下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_好友籃球隊”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0121978d-0594-4461-bb41-7cda8c91016d”
},
{
“name”: “L02_黑與白的戰爭”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=4ce44b4c-1997-4feb-8077-09bfe5175ccd”
},
{
“name”: “L03_踩著月光上山”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ca172a94-e86a-430d-86de-ad846d8808a6”
},
{
“name”: “L04_如何安排休閒活動”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a7d1805d-c673-4cea-9202-fa94ad1331a9”
},
{
“name”: “L05_大峽谷的回憶”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=66aa9e10-53c0-4331-9f0c-c2556fe07a9d”
},
{
“name”: “L06_羊角村之美”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=1e671e3f-65fa-4e96-acc8-8e2fa31fd92e”
},
{
“name”: “L07_遊廬山有感”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=5af6bb21-45ba-4d1f-be1f-cf953d986909”
},
{
“name”: “L08_我愛看”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=40b053f0-26da-42e0-ab77-15120d1233eb”
},
{
“name”: “L09_快樂王子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=054389d1-4718-4764-b409-d024bf448f52”
},
{
“name”: “L10_最後一片葉子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ce598f0c-f422-41eb-a8a1-71d3c0579225”
},
{
“name”: “L11_孫悟空三借芭蕉扇”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=401d1f7e-3bce-460e-9366-d39d91bfb0dc”
},
{
“name”: “L12_高鐵快飛”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=852f8a6d-6127-4b08-b8b8-d252bf1ffdcd”
},
{
“name”: “L13_神奇魔法衣”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=c7417c14-925e-459b-8e73-d9edf74afee6”
},
{
“name”: “L14_動物的心聲”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ed8d6e30-53dc-4cfa-a36e-61e7e812ad69”
}
]
}
]
},
{
“name”: “編輯區”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_時間是什麼”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/e964aad2-50d6-4fa7-9bc9-46449f1c290c”
},
{
“name”: “L02_明天再寫”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/497620aa-4fee-4108-a9e0-93cadf4f2ebb”
},
{
“name”: “L03_提早五分鐘”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/c02ffd28-0c50-4ef8-be35-afb4cadf6e6d”
},
{
“name”: “L04_猴子的數學”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/a37719eb-b6fe-4203-9d59-234507700405”
},
{
“name”: “L05_神奇的盒子”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/df1e29a1-2a54-4c95-b519-6fecdc5a0f7c”
},
{
“name”: “L06_小鉛筆大學問”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/18a71580-1b05-4485-a2a0-70dbaa67c90c”
},
{
“name”: “L07_風的味道”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1a362469-07fd-42ff-ba4f-e84352b570a1”
},
{
“name”: “L08_寄居蟹找新家”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/c119c161-afd4-4856-9067-bac96d40f28d”
},
{
“name”: “L09_阿塱壹古道”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/6d3436aa-8168-422e-8da2-acb059f6b260”
},
{
“name”: “L10_秋千上的婚禮”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/3ec9defd-25aa-4666-b853-b28e1aacd2c0”
},
{
“name”: “L11_一路平安”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/4f4b2ed9-8738-49d6-81cf-96ef11100e76”
},
{
“name”: “L12_大團圓”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1af06373-f572-484a-abc8-3009661212c1”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_拔不起來的筆”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/611fbd0c-088a-41d0-945a-d090a49c65cc”
},
{
“name”: “L02_還差一點”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/f2d6047d-04ba-4711-aeb0-0b3ae8d755fb”
},
{
“name”: “L03_用膝蓋跳舞的女孩 “,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/c381994e-4cc7-4150-8cd8-793145b329dd”
},
{
“name”: “L04_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/ffacc0a8-fdd8-4c61-98e1-d93b047fa7bb”
},
{
“name”: “L05_茶鄉鹿谷”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/6535d63d-1b7b-4d24-bb8b-5ea6d485351c”
},
{
“name”: “L06_月世界”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/6cdbb037-5f10-4057-9526-33674f20d01a”
},
{
“name”: “L07_做泡菜”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/f712731c-f225-4e65-a469-8aed380f57ad”
},
{
“name”: “L08_便利貼的妙用”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/8e0a70cf-cc17-49a1-926d-5a4105072214”
},
{
“name”: “L09_就愛兩兩在一起”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/a4e3183e-8af2-4bc8-9f78-98b3e88f76d3”
},
{
“name”: “L10_飛行員和小王子”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/dd8c6322-c4f0-424c-96e8-a7d21e3420d4”
},
{
“name”: “L11_畫龍點睛”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/8658f2c6-ff39-481b-99f2-592886043e74”
},
{
“name”: “L12_掉進一個兔子洞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1379fa9a-1c58-4701-9d02-bcb71d65b11f”
}
]
},
{
“name”: “4上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_水中奇景”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l01/bb778c20-a504-4acf-844a-6fd153e95aeb”
},
{
“name”: “L02_大海的旋律”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l02/1fefb1bb-6e97-46f7-bc14-654247e7a118”
},
{
“name”: “L03_海底世界”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l03/1e336bf9-2721-4ac3-beb8-bca073ae177d”
},
{
“name”: “L04_藍色的海洋大軍”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l04/fb9c85b2-99d1-4e7a-b5e3-8c94f39203bd”
},
{
“name”: “L05_老榕樹下讀報紙”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l05/193e67df-e837-4970-9180-3afbcdf839f3”
},
{
“name”: “L06_特別的滋味”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l06/e0794eb6-2d3c-4841-a559-45c6e3dd7f4f”
},
{
“name”: “L07_收藏秋天”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l07/37b18c69-244d-4ce0-abc0-0b19eca876dc”
},
{
“name”: “L08_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l08/f324e804-cc27-4403-bfb2-9a26ffa70f41”
},
{
“name”: “L09_鹿谷美地,凍頂茶香”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l09/513b2572-add8-4214-a93f-66bf5d29c978”
},
{
“name”: “L10_落山風”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l10/c53de5b7-6937-4783-9f65-274f469b06b9”
},
{
“name”: “L11_澎湖,我來了”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l11/bb9849f4-dbd0-4eac-b304-8a8549c22ff0”
},
{
“name”: “L12_圓夢之旅”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l12/b9302284-d7a5-400b-b052-65f281ce3140”
},
{
“name”: “L13_松鼠先生的麵包”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l13/f1118eaa-8a9f-4c08-a12e-edbb49d4cd8b”
},
{
“name”: “L14_身心手腦四合一”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l14/a23e04c5-26f6-42a7-8061-8543e2a3519f”
}
]
},
{
“name”: “4下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_好友籃球隊”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l01/0121978d-0594-4461-bb41-7cda8c91016d”
},
{
“name”: “L02_黑與白的戰爭”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l02/4ce44b4c-1997-4feb-8077-09bfe5175ccd”
},
{
“name”: “L03_踩著月光上山”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l03/ca172a94-e86a-430d-86de-ad846d8808a6”
},
{
“name”: “L04_如何安排休閒活動”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l04/a7d1805d-c673-4cea-9202-fa94ad1331a9”
},
{
“name”: “L05_大峽谷的回憶”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l05/66aa9e10-53c0-4331-9f0c-c2556fe07a9d”
},
{
“name”: “L06_羊角村之美”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l06/1e671e3f-65fa-4e96-acc8-8e2fa31fd92e”
},
{
“name”: “L07_遊廬山有感”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l07/5af6bb21-45ba-4d1f-be1f-cf953d986909”
},
{
“name”: “L08_我愛看”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l08/40b053f0-26da-42e0-ab77-15120d1233eb”
},
{
“name”: “L09_快樂王子”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l09/054389d1-4718-4764-b409-d024bf448f52”
},
{
“name”: “L10_最後一片葉子”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l10/ce598f0c-f422-41eb-a8a1-71d3c0579225”
},
{
“name”: “L11_孫悟空三借芭蕉扇”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l11/401d1f7e-3bce-460e-9366-d39d91bfb0dc”
},
{
“name”: “L12_高鐵快飛”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l12/852f8a6d-6127-4b08-b8b8-d252bf1ffdcd”
},
{
“name”: “L13_神奇魔法衣”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l13/c7417c14-925e-459b-8e73-d9edf74afee6”
},
{
“name”: “L14_動物的心聲”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-4l14/ed8d6e30-53dc-4cfa-a36e-61e7e812ad69”
}
]
}
]
}
]
}
]
}