Kahoot-編輯區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “1上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701e”
},
{
“name”: “L02_無心的錯誤”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702e”
},
{
“name”: “L03_母親的教誨”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703e”
},
{
“name”: “L04_論語選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704e”
},
{
“name”: “L04_論語選(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704se”
},
{
“name”: “L05_背影”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705e”
},
{
“name”: “L06_心囚”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706e”
},
{
“name”: “L06_心囚(語文充電站)”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706se”
},
{
“name”: “L07_兒時記趣”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707e”
},
{
“name”: “L08_朋友相交”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708e”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709e”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710e”
},
{
“name”: “自學一_古代神話與寓言選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0711e”
},
{
“name”: “自學二_貪睡的長頸鹿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0712e”
},
{
“name”: “自學三_行動的水滴才能匯流大河”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0713e”
}
]
},
{
“name”: “1上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夜空裡的劇場——星座傳說”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701re”
},
{
“name”: “L02_愛與自覺修養”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702re”
},
{
“name”: “L03_生命中不能承受的看輕”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703re”
},
{
“name”: “L04_勇者不懼的孔子”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704re”
},
{
“name”: “L05_天花惹的禍”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705re”
},
{
“name”: “L06_假如給我三天光明”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706re”
},
{
“name”: “L07_以童心彩繪動畫世界的宮崎駿”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707re”
},
{
“name”: “L08_朋友就像一本一本的好書”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708re”
},
{
“name”: “L09_用安打寫日記的鈴木一朗”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709re”
},
{
“name”: “L10_老歌背後的溫馨情懷——老橡樹上的黃絲帶”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710re”
}
]
},
{
“name”: “1下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701e2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702e2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703e2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704e2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705e2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706e2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707e2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708e2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709e2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710e2”
},
{
“name”: “自學一_搜神抓鬼趣──六朝志怪小說選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0711e2”
},
{
“name”: “自學二_放天燈是傳統,還是為山林製造更多垃圾?”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0712e2”
},
{
“name”: “自學三_陳凰鳳:越南女兒․臺灣母親”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0713e2”
}
]
},
{
“name”: “1下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0701re2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0702re2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0703re2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0704re2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0705re2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0706re2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0707re2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0708re2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0709re2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://url.hle.com.tw/ch0710re2”
}
]
}
],
“title”: “Kahoot-編輯區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *