Wordwall-3年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_土_詞性辨析填空趣”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19443/257/655”
},
{
“name”: “L02_詞選_古人譽稱對對碰”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19443/933/357”
},
{
“name”: “L03_與921說再見_新聞標題填空趣”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19446/566/486”
},
{
“name”: “語常_春聯格式審查趣”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/19453915”
},
{
“name”: “語常_對聯用法知識王”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19447/495/736”
},
{
“name”: “L04_與宋元思書_山水圖文猜一猜”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19456/066/363”
},
{
“name”: “L05_永不滿足長保傻勁_慣用語牛刀小試”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19455/141/687”
},
{
“name”: “L06_生於憂患死於安樂_戰國思想學派辨析”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19457/365/396”
},
{
“name”: “L07_蘇東坡突圍_念奴嬌●赤壁懷古填空”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19457/795/696”
},
{
“name”: “L08_我們的饕餮時代_字音字形大冒險”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19458/172/239”
},
{
“name”: “L09_射鵰英雄傳_故事脈絡疏理填空”,
“link”: “https://wordwall.net/play/19458/739/357”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_元曲選_韻文特色對對碰”,
“link”: “https://wordwall.net/play/25201/612/244”
},
{
“name”: “L02_石滬_新詩重組排序”,
“link”: “https://wordwall.net/play/25201/829/558”
},
{
“name”: “L03_一家手語餐廳的誕生_手語意思判斷”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/25203796”
},
{
“name”: “L04_鄒忌諷齊王納諫_一字多義辨析”,
“link”: “https://wordwall.net/play/25203/952/699”
},
{
“name”: “L05_人不可以無癖_文人癖好配對樂”,
“link”: “https://wordwall.net/play/25204/392/692”
},
{
“name”: “L06_羅密歐與茱麗葉樓臺會_字音字形配對樂”,
“link”: “https://wordwall.net/play/25204/701/868”
}
]
}
],
“title”: “Wordwall(Game試英雄)”,
“des”: “多元線上互動試題,學生免載具,課後複習超有趣!翰林針對不同知識點,獨家客製化設計復古字謎、文句重組、圖文配對等多種遊戲類型,提供您互動檢測的全新選擇。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://wordwall.net/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *